แจ้งการชำระเงิน

Payments

เลขที่รายการสั่งซื้อ *

ธนาคารที่โอนเงินเข้า *

จำนวนเงินที่โอน *

วันที่ / เวลาที่โอน

รูปหลักฐานการชำระเงิน
***รองรับไฟล์ GIF ,JPEG ,JPG ,PNG ขนาดไม่เกิน 3 MB