แจ้งการชำระเงิน

Payments

เลขที่รายการสั่งซื้อ *

ธนาคารที่โอนเงินเข้า *

จำนวนเงินที่โอน *

วันที่ / เวลาที่โอน

รูปหลักฐานการชำระเงิน *

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.